Joomla Free Themes by iPage Complaints

Weryfikator kodów kreskowych - głównym zadaniem tego systemu jest sprawdzanie zgodności kodów kreskowych produktów wytwarzanych/pakowanych na danej zmianie z zaplanowanymi wcześniej. WKK składa się z aplikacji okienkowej, która umożliwia definiowanie pracowników, zmian i produktów oraz przeglądanie raportów ze zmian. Druga aplikacja pracuje na kolektorze danych wyposażonym w skaner kodów kreskowych. Na kolektorze pracownicy skanują kody kreskowe produktów, a aplikacja porównuje je z wcześniej zaplanowanymi. Każdy skan jest rejestrowany. Jeżeli nastąpi niezgodność kodów kierownik zmiany musi podać przyczynę błędu. Następnie dane wysyłane są na serwer gdzie informacje o błędach są wysyłane w emailu do określonych osób.